Geschiedenis

 

Al meer dan 20 jaar biedt biologisch kinderdagverblijf De Stampertjes kleinschalige, professionele kinderdagopvang met een huiselijke sfeer. De kinderen worden bij ons met toewijding, creativiteit en enthousiasme begeleid door hoogopgeleide, vaste pedagogische medewerk(st)ers met veel beroeps- en levenservaring. De twee eigenaren werken ook op de groepen, zodoende hebben zij overzicht over alle aspecten van de zorg voor de kinderen.
Wij zijn een geheel zelfstandig kinderdagverblijf en nemen alle nodige beslissingen op basis van onze eigen inzichten met als uitgangspunt:
Wat goed is voor het welzijn van de kinderen en de wereld waarin ze leven komt ons allen uiteindelijk ook ten goede!

 

Visie

 

Naast een zo gezond mogelijke voeding en een duidelijk slaapschema ligt de nadruk bij De Stampertjes op het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen. De 'rust en regelmaat' die door onze duidelijkheid en continuïteit wordt gecreëerd zorgt ervoor dat de kinderen hier op een ontspannen manier met hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen, veel lol met elkaar beleven maar ook de onplezierige dingen ('ik had de auto eerst!') leren oplossen. Het leren omgaan met conflicten en emoties komt uiteindelijk de sfeer bij De Stampertjes weer ten goede, een duurzame investering dus!

 

Daarnaast bieden wij veel ruimte om de motorische, creatieve en cognitieve vaardigheden van de kinderen te helpen ontwikkelen. Hierbij richten wij ons sterk op waar de kinderen zelf behoefte aan hebben en stemmen wij onze activiteiten en eigen inbreng hierop af. Zo kan het gebeuren dat wij het geplande buitenspelen uitstellen omdat de kinderen net in een rollenspel verdiept zijn. Of laten wij een knutselpartij niet doorgaan omdat wij merken dat de meeste kinderen behoefte aan buiten bewegen hebben.

Wij leren kinderen om keuzes uit een bepaald aanbod te maken ('wil je liever schilderen of buiten spelen?') maar ook dat je je soms moet aanpassen aan de wensen van de meerderheid. Als je als enige wilt binnen spelen ga je dus gewoon mee naar de speeltuin.
Kortom, ons streven is om het kind centraal te stellen, zonder het groepsbelang uit het oog verliezen.

 

samen

 

 

tuin

Over ons